LOADING...

liborastudio@gmail.com

Tel: 084 158 9823

“เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ ก.พ.-ก.ค. 65 ช่วยจ่ายค่าที่พักไม่เกินร้อยละ 40 ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน จำนวน 2 ล้านสิทธิ์

วันที่ 24 ม.ค. 65 จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 กรอบวงเงิน 9,000 ล้านบาท เริ่มดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่งเดือน ก.พ.-ก.ค. 65 โดยจะสนับสนุนสิทธิ์ค่าที่พัก-โรมแรม คนละไม่เกิน 10 ห้อง ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก 40% หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน จำนวนทั้งหมด 2 ล้านสิทธิ์

นอกจากนี้ ยังปรับลดสิทธิค่าโดยสาร หรือตั๋วเครื่องบินลงเหลือ 600,000 สิทธิ จากเดิมที่ 2 ล้านสิทธิ เนื่องจากที่ผ่านมาพบผู้ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ไม่ได้ใช้สิทธิเต็มจำนวนสิทธิที่ให้อยู่แล้ว จึงจำเป็นที่จะต้องปรับจำนวนสิทธิลดลง

ทั้งนี้ ที่ประชุม ยังได้เห็นชอบให้ ททท. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสาระสำคัญของโครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยปรับลดจำนวนสิทธิโครงการฯ จากเดิม 1 ล้านสิทธิ เป็น 2 แสนสิทธิ ส่งผลให้กรอบวงเงินลดลงจาก 5,000 ล้านบาท เหลือ 1,000 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ได้เอื้ออำนวยให้มีการเดินทางแบบกลุ่มคณะ และการขยายระยะเวลาโครงการฯ จากเดิมที่สิ้นสุดลงในเดือน ก.พ. 65 ให้ไปสิ้นสุดในเดือน พ.ค. 65

#เราเที่ยวด้วยกันเฟส4 #เที่ยวทะเล #ท่องเที่ยว #เสื้อผ้าเที่ยวทะเล #กางเกงชายหาด #เสื้อกล้ามเที่ยวทะเล #หมวกใส่เที่ยวทะเล

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : -www.sanook.com -www.thairath.co.th

จำนวนผู้อ่าน 88 คน